Business Career & Life Coaching

Coaching kan hjælpe dig og virksomheden til at realisere jeres mål – sammen kommer vi bag om forhindringerne – finder de motivatorer som ligger til grund for målet – vi får brudt eventuelle mønstre og forhindringer som ligger og spærrer og vi får lagt en realistisk og farbar plan som bringer dig og virksomheden i mål. I coachingen indgår en række værktøjer som kan og vil blive bragt i spil – en af dem er DASE: (Dream Analyze Simplify Execute). I coaching arbejder vi med alt fra de små daglige mål til at skabe den livsdrøm der har ligget i skuffen alt for længe.

This entry was posted in Coaching and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>