Erhvervslivet er ikke en maskine men en organisme

arbejdsbier

Under overskriften Konsulenterne vender bedetæppet i fredagens tillæg i Børsen kan man læse, at det udelukkende er de produktivitetsfremmende produkter der kan sælges og at tusindvis af coaches og rådgivere inden for HR går en sort tid i møde. Det er kun de projekter som har en klar business-case og som viser resultater inden for en overskuelig fremtid, der er interessante nu. De mere vækstorienterede og innovative projekter kører man i højkonjukturer – citeres Thomas Vilsbøll fra PA Consulting for at sige.

Er det nu “the new black”? Jeg er ikke uenig i at vi skal produktivitetsfremme – jeg er ikke uenig i at vi skal risikostyre, eller i at crisis management er blevet en term som tilsyneladende sælger godt til personer, hos hvem frygt fylder mere end muligheder. Men jeg er direkte uenig i at det skal være dagsordenen, at vi betragter vores erhvervsliv som en maskine! Det gjorde vi under industrialiseringen og til dels helt ind i videnssamfundet… Men vi er da nået videre! De fleste af os (?) er kommet frem til at vores erhvervsliv er en organisme og ikke en maskine. Hvis organismer sættes på smalkost og bliver presset hårdt, og overrislet med negative budskaber, så viser alle forsøg – både med rotter og mennesker – at de brænder ud. Vi ser det allerede. Aldrig har der været så mange stress tilfælde – aldrig har der været så mange som nedslidte forlader arbejdsmarkedet i utide. Med udsigt til at vi i de næste 15 år må rekruttere fra de mindste årgange af talenter ser det ikke lovende ud hvis vores førende erhvervsvirksomheder kun læner sig op ad PA’s teser.

Når de kraftige vinde begynder at blæse (recession) er der nogle der sætter læhegn op og andre der bygger vindmøller (Tak til Vestas ). Fokusering på crisis management og risk scenarier bringer i min verden et helt forkert fokus ind i vores hverdag. Vi skal ikke overse at det er nedgangstid på markedet, men vi bør stræbe efter og bevæge os i mulighedernes land. Hvilke fordele giver det os, som lille land, at kunne manøvrere hurtigt i smult vande? Hvilke muligheder ser vi for gode tilkøbs- og opkøbsmuligheder i en recessions periode? For at rationalisere vores produktprogram og udvikle vores medarbejdere? Work smarter not harder! Hvad giver det os at prøve nye veje som er baseret på positiv psykologi, og hvordan får vi skabt den innovationsbølge som skal bevare vores gode position på verdensmarkedet? Det gør vi bedst ved at fokusere på de organismer som udvikler fremtiden og som motiverer os til dagligt at arbejde for en bedre fremtid for os selv og vores efterkommere! be positive – jeg ser en stor fremtid foran os, hvis vi tror på den.

This entry was posted in Coaching, Inspiration and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>