Få 2600 kr i lønstigning mod at investere 15 kr

Tænk Win win

Her kommer muligheden for at få 2600 i lønstigning næsten uden meromkostning for arbejdsgiver:

Lige nu leder vi efter melodien til at spille rigtigt i den økonomiske nedtur. En masse kortsigtede løsninger kastes ind i debatten. Fra downsizing til rightsizing – fra innovation til hvad-har-vi-på-hylden, til hvordan vi kan udnytte krisen? Spektret går fra bekymringer om hvor mange bliver fyret i denne måned, til drømmen om at finde det blå ocean midt i alle udfordringerne.

Og nu kommer Lås Lønnen så også på dagsordenen. Alene i januar og februar , har jeg hørt om hele 7 mellemstore virksomheder som har indført lønstigningsstop. Med lovning om at der ikke blive fyret eller fyret færre, og lønstop er det eneste alternativ. Min første tanke er et spørgsmål: Hvordan kan vi finde en win win for begge parter (lønmodtager og arbejdsgiver). Skattevæsenet kunne passende komme på banen. I loven findes nemlig mulighed for at lave bruttolønstræk på op til 5200 kr om året, per medarbejder som kan anvendes på Pc, bredbånd, avis, massage, coaching, motionscenter o.s.v. Bekymringer om administrationen af dette har sikkert afholdt mange fra at udnytte denne mulighed. Men der findes masser af spillere på dette marked, som for et lille fee hoster og administrerer alle leverandør-mulighederne og sender dig en lønfil til dit eget lønsystem. På www.flexbenefit.dk kan medarbejderen allerede selv indtaste valgmuligheder.

Hvis du ikke allerede udnytter denne mulighed – ligger her muligheden for at få en lønstigning på op mod 2600 netto kroner mod en udgift for arbejdsgiver på typisk 15-30 kroner om år.

This entry was posted in Coaching, Inspiration and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>