Hvad kan vi få ud af krisen – Busted eller Boosted

er en workshop på 3 timer, som får identificeret de forhindringer udfordringer og problemer som krisen influerer på i din virksomhed. Første del er en orientering om de globale makroøkonomiske konsekvenser af krisen – så har vi dialog fora omkring konsekvenserne af krisen i din virksomhed. Derefter arbejdes der med forandringsprincipper og metodikker samt hvad der skal til for at styre igennem orkanen. Afsluttende udformes hensigtserklæringer omkring den nye adfærd og vejen igennem krisen med udgangspunkt i hvordan vi kan udnytte den positivt og aggressivt til at opnår bedre resultater. Hovedprincipperne i den ønskede adfærd er (tripple A)  AAA: accept – ansvar og action.

 

 

 

 

Hurtigt igennem krisen ! ?
Krise defineres som – et afgørende vendepunkt


Accept – Det er som det er
Jo mere man kæmper og stritter imod og nægter at tro på krisen – jo mere fylder den. Accepter den som den er.

Spørgsmål:Hvad har du ikke accepteret endnu som fastholder dig i din nuværende krise / udfordring

.

Tag ansvar – Find din egen vej
Find det som Du har indflydelse på og det som Du kan kontrollere så finder Du også din vej ud af krisen.

Spørgsmål:Hvem er det der skal hjælpe dig gennem denne krise?


Gør noget selv – Handling skaber forandring
Selv den mindste handling har betydning og vil kunne accelerere din vej ud af krisen, men der skal handling til for at skabe forandring

Spørgsmål:Hvilken handling kan du foretage i dag som du mener vil skabe den størst mulige positive bevægelse hen imod det afgørende vendepunkt?

Comments are closed.