Hvor kommer de gode ideer fra?

WHERE GOOD IDEAS COME FROM by Steven Johnson er en 5 min. video som på en enkel og ligefrem måde beskriver hvordan ideer bliver til og hvor vigtigt det er at lade dem vokse og dele dem med andre – for der igennem at skabe den tredie dimension, hverken du eller den anden selv kunne komme frem til – enjoy – bpos

This entry was posted in innovation, Inspiration and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>