UFOer stjæler din tid

En UFO står her for Udefinerbare Flydende Opgaver, og er et fænomen der er opstået som følge af mere decentraliserede ledelsesstrukturer og indfrielse af krav om større indlfydelse på egen udvikling og arbejdsfelt. UFO-begrebet opstod hos institut for fremtidsforskning. UFOer stjæler tid og ender ofte med… nårh ja: ingen afslutning, ingen trin, ingen sejre… det rene NON event.

Som jeg ser på UFOer, er det både ledelsens og den enkelte medarbejders udfordring at få kategoriseret dem, med mere overskud (på flere niveauer) til følge. De fleste organisationer har flydende strukturer og flydende opgaver som gør gennemsigtigheden af, hvad der rent faktisk sker, mindre. I dette felt er der på den ene side frustration for ledere og ansvarlige for profitskabelse, men også en mulighed for at sætte fokus på disse UFOer med udgangspunkt i tre vigtige parametre:

  • Kundetilfredshed
  • Medarbejdertilfredshed
  • Profit

Identificer de flydende arbejdsopgaver og få dem kategoriseret som K, M eller P. Hvis opgaverne falder uden for kategori, eller hvis de fordeler sig helt skævt mellem medarbejdertilfredshed og kundetilfredshed, så bør du nok overveje at droppe dem eller korrigere fokus. På næste trin må du vurdere ressourcetrækket fra opgaven og dermed vigtigheden af den. Det gode gamle 80/20-princip kan hjælpe dig til at prioritere hvad der skal arbejdes med! Fokuser på de 20% som kommer til at flytte de 80%, og vær benhård i din vurdering af dig selv og dit team. Skær fra, hvor du er usikker på om de kan lykkes, og hvor risikoen for non event er for stor.

UFOerne er nemme at finde fordi vi som mennesker er drevet af nysgerrighed på det ukendte. Fordi vi fylder vores tid op med overspringshandlinger som er rettet mod vores lystcenter. Hvis vi ikke bliver udfordrede på overspringene vil de blot blive forstærkede. Derfor er det også til alles gavn, individ såvel som virksomhed, at vi arbejder på en den rigtige balance mellem de 3 parametre, der skal sikre overlevelse af den organisme, som vi lige nu betragter som vores moderskib.

God jagt på dine UFOer

This entry was posted in Inspiration, Ledelse and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>