Zen Leadership er en ny måde at være leder på !

Zen Leadership er en ny måde at være leder på som henter inspiration fra zen filosofien.
Erfarne ledere er kendetegnet ved de har prøvet mange ting og set de samme problemer før og de er sandsynligvis korrekte i deres analyser men qva deres erfaringsramthed går de ofte hurtigt i løsningsmode og kan være uopmærksomme på de ansatte eller kunderne som hænger fast i problematikkerne og som møder en ny hverdag som er skabt  i en ny kontekst som ikke nødvendigvis er den lederen har oplevet før.

Disse ledere er ofte kendetegnet ved kommentarer som, det har jeg set før og det har vi prøvet – det virker ikke – glem det,det prøvede xx for et par år siden. Faren ved denne tankegang er at organisationen hænger fast i fortiden og dermed langsomt men sikkert bliver mindre og forsvinder over tid. Ingenting står stille alt er i bevægelse og et nyt nu opstår hvert øjeblik med nye variabler som konstant linker til andre nye variabler.

Erfaringsramthed kan derfor skabe subjektiv tanketank hvor kunsten som leder er at kunne være objektiv observerende og gennem indragelse af alle relevante data og mennesker  træffe en beslutning som tjener fællesskabet bedste, værende både ledere,medarbejdere, aktionærer og kunder. De bør derfor alle indrages.

I zen filisofien bruger man bjerget som metafor på en sådan situation.
Før du begynder at praktisere zen er et bjerg bare et bjerg. Når du begynder at praktisere zen er et bjerg ikke længere et bjerg og når du har praktiseret gennem en tid er et bjerg igen bare et bjerg.

Logikken er  at hvis du aldrig har studeret bjerge så er det bare bjerge og itakt med du studerer dem åbner der sig nye indsigter og din fokus gør du ser detaljer og dybder og to bjerge  har pludselig mange forskelligheder og når du så igennem en tid har studeret dem bliver bjerge igen bare bjerge dog med den erkendelse at hvert bjerg har sit særkende.

Dette gælder for stort set alt vi beskæftiger os med og specielt ledere der gennem nogle år har ledet og set de samme bjerge af problemer tordne sig op og som har løst dem på samme måde kan få en tendens til at katagorisere bjerge som bare bjerge og glemme at lytte til organisationen og kundernerne da man jo har set det bjerg før.

I Zen leadership bliver man trænet i opmærksomhed på alle meningers relative gyldighed og gennem dette opdages at de der kæmper med et bjerg af udfordringer eller problemer har lige så meget ret som dem der befinder sig på toppen af bjerget og det kræver et åbent og fleksibelt sind der gør tilgangen til det langt mere objektiv og involverende for de parter som er del i det.

Det fleksible sind kan trænes op gennem daglig meditationspraksis og gøre lederen til en succesfuld leder som også er afholdt af sit team og personligt har fundet mening i sin eget lederskab.

Det vi fokuserer på fylder mer og mer i vores bevidsthed – hvis du ønsker dig en ny bil i en bestemt farve dukker den op stort set hver dag på vejene og først i det øjeblik du har købt den eller fundet noget andet du ønsker mere, fader billedet.

Sørg for at dit fokus er fyldt med positive forventninger det sætter dagsordenen for dit eget humør og lev med den viden at alt er i bevægelse – intet er absolut – alt er relativt i forhold til omstændighederne, men det er din egen bevidsthed der bestemmer hvordan du har det. God sommer.

This entry was posted in Inspiration, Ledelse, Zen filosofi and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>