Transition – slow down to speed up.

Organisatoriske forandringer betyder dårligere fodfæste i en periode. Det gælder uanset om forandringen består af nyansættelser, udskiftninger, flytning, omorganisering eller andet. Når træet rystes og rødderne har dårligere fat i jorden, bliver risikoen for at lave fejl og være mindre produktive og mere usikre fremherskende. Der er meget der kan gå galt. Amerikanske undersøgelser viser at op mod 30% af produktiviteten går tabt i forandringsfaser. Det sætter simpelthen en organisation i et midlertidigt vacuum – selvfølgelig med den hensigt at speede up efter denne slow down. Bogen ”the first 90 days” af Michael Watkins giver gode forslag til hvordan man kan tilsikre sig en glidende forandring, en fornuftig overlevering, en god start på det nye. Det handler om at sikre fastholdelse af de procedurer, metoder, energier der virker, og samtidig at skabe et nyt rum til det nye. Fællesnævneren for de gode råd er planlægning, og så en mentor/successor/coach ordning, som fjerner bekymringer hos den enkelte og accelererer hastigheden hvormed nye tiltag kan føres ud i livet.

Watkins deler organisationer ind i 4 forskellige katagorier:

  • start ups
  • turn arounds
  • realignments
  • sustaining success

For hver kategori gælder forskellige dynamikker, og derfor er det altafgørende at ledelsen tilpasses situationen. Men ikke alle ledere besidder både hunter og farmer kvaliteter og det er derfor vigtigt at vælge sine ledere med omhu i en transition periode  og tage stilling til hvor meget tid der skal investeres i at lære undersøge dokumentere og analysere contra det at tage beslutning ændre kurs og igangsætte nye aktiviteter som flytter skibet i den rigtige retning. Skal vi forsvare eller angribe og hvad kan vi gøre for at opnå nogle hurtige gevinster uden at miste vores langsigtede mål.

5 gode spørgsmål du som leder kan stille din organisation er:

  • Hvad er den største Forhindring/ udfordring/ problemstilling vi har lige nu eller vil møde i fremtiden?
  • Hvordan havnede vi her?
  • Hvad er den mest lovende mulighed for vækst, som vi endnu ikke har iværksat?
  • Hvad skal ændres i vores organisation for at denne vækstmulighed kan afprøves?
  • Hvis du var mig, hvad ville du så fokusere på?

Når først beslutningen om forandring er klaret er opgaven at flytte energien i virksomheden fra ”vi gør som vi plejer” til “Ny hverdag”. Med massive effektivitetstab som følge af forandringen, er det selvfølgelig afgørende at det ‘nye’ får fodfæste og slår rødder så hurtigt som muligt. Enten med det eksisterende mandskab eller i kombination med udskiftninger på vitale pladser. Transitionsfaser er nødvendige i alle organisationer – og ofte mange gange i en organisations livscyklus. Evnen til at manøvrere disse er helt afgørende for en virksomheds bæredygtighed og dens produkter/services. Ikke overraskende er svaret på alle udfordringerne de rette mennesker med den rette attitude på det rette sted – vælg dine trænere (coaches) med omhu.

This entry was posted in Coaching, Inspiration, Ledelse, Teamudvikling and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>