ZEN

Et alt for stort antal ledere lider af stress. De er blevet produkter af deres faglige ambitioner og konstante ønske og krav om personlig udvikling og succes. De er drevet af normerne i en egocentrisk verden, hvor man ikke kan nå bjergets top uanset hvor højt man kommer op. Denne ubalance er skadelig for vores krop og indvirker over tid på evnen til at lede konstruktivt og udbytterigt. Zen Leadership handler om at skabe den mentale ro, der gør dig til en god leder.

Zen Leadership samler det bedste fra ZEN filosofien og kombinerer og tilpasser det med vestlige normer. Essensen er at have opmærksomhed i nuet, uden at intellektualisere det. Omdrejningspunkterne er meditation og opmærksomhedstræning. Når du kan være til stede i nuet og samtidig distancere dig fra dit ego, vil du opleve at du pludselig ikke har så mange problemer som du gik og troede.

Vi arbejder med Tough Love som handler om disciplinering frem for straf – i hver eneste fejl eller uhensigtsmæssig adfærd eller mangel på resultater ligger der information som vi skal dekode og lære af – de viseste mennekser på denne jord er kendetegnet ved at have lavet mange fejl og ved at have lært af dem.

I starten vil ZEN virke som en udfordring men i takt med at du opnår større nærvær, bliver alting mere og mere enkelt. Effekten af denne træning er også en større energi, stærkt forøget evne til at fokusere, større tålmodighed og dit stressberedskab øges. Du vil opleve at få mere plads på din harddisk (hjernekapacitet), bedre søvn og en ro og forbundenhed med naturen som skaber en ro og balance mellem dit ego og dit jeg. Bedre hukommelse, sænkning af dit blodtryk, forstærket intuition og kreativitet. Det er guld værd. Men gør det for dit velværes skyld, og for dine omgivelsers.

Bliv en bedre leder på et år
bpos tilbyder et Zen Leadership forløb på 12 måneder som er fordelt med 10 sessioner a 3 timer i alle måneder undtagen juli og december. Hver session indeholder 3 meditationer, 3 reflektioner og 3 instruktioner. Sessionerne finder sted i naturskønne omgivelser på Sydsjælland.

Mellem sessionerne skal du arbejde med filosofiske abstraktionsøvelser som bringes ind i din daglige meditation. Du forpligter dig til at meditere 20 minutter dagligt. Du får indsigt i brugen af Koans og du vil i hele forløbet arbejde med en ZEN dagbog som vil opsamle hele dit udviklingsforløb.

Ved start af Zen Leadership forløbet får du et meditations kit indeholdende Zabuton (madras) og Zafu (pude) til brug for dine Zazens (siddende meditationer). Du får også udleveret 3 bøger om ZEN hvorfra instruktioner hentes.

Samlet pris for forløbet er 19.995 kr.

Comments are closed.