Zen og meditation

Zen er det japanske navn på en retning indenfor Mahayanabuddhismen, som er udbredt i Kina, Japan, Vietnam og Korea. Zen lægger vægt på meditation som et redskab for at opnå indsigt og opmærksomhed. Se evt. denne video udarbejdet af Asger Freltoft Knudsen fra zenmind Zenmeditation.

En central ide er at opnå opmærksomhed ved at fremdyrke en sindstilstand af umiddelbar tilstedeværelse uden at filtrere indtrykkene intellektuelt.

Zen

Ordet Zen betyder meditation og målet i Zen er at nå opmærksomhed gennem meditation. Zen opstod i Kina på 500-tallet e.kr. men er nu mest udbredt i Japan. Zen-buddhismen er ikke vældig forskellig fra de andre retninger når det gælder indholdet, men den bruger flere og andre metoder.

Disse metoder mener de kan åbne sindet for pludselig opmærksomhed. Det kan for eksempel være bueskydning, kampsport, meditation, landskabsmåling, skrivekunst og fægtning. Særlig meditation er vigtig for Zen-buddhismen.

Når man mediterer slapper man af i alle muskler, man sidder i en behagelig stilling og retter al opmærksomhed mod for eksempel en ting, et ord eller sin vejrtrækning. Målet med meditation er at lukke alle tanker ude. De mener at først når du slipper taget i det logiske kan du se virkeligheden som den er.

Nogen kan sidde stille i timevis og meditere foran en nøgen væg. Det er lite undervisning i Zen og de har ikke mange skrifter og bøger. I modsætning til resten af buddhister er de er heller ikke optaget af at stille filosofiske spørgsmål. De mener dette kan virke mere som hindringer end som hjælp.

Zen-buddhismen har haft indflydelse mange steder. For eksempel er der meget interesse for Zen-buddhisme i Europa og USA. Meget alternativ medicin og metoder bygger på Zen-buddhismen. Men også kristendommen har en form for meditation. Den er inspireret af Zen-meditation og kaldes kristen Zen-meditation.

En lang række videnskabelige undersøgelser understøtter brugen af meditation.

National Library of Medicine og skriv “Meditation” så får man mere end 1.000 søgeresultater.

Går man ind på Google.com får man 25 millioner søgeresultater og søger man på SAXO.com giver den forslag til 3357 bøger om meditation.

Der findes næppe et område, der har undergået så megen forskning og med så gode resultater som netop meditation. Forskning i omkring 40 år, i næsten 30 lande, på 160 uafhængige universiteter og forskningsanstalter og flere hundrede analyser underbygger de positive aspekter ved meditation. Dette på mange niveauer af livet samtidigt – krop, følelser, mentalt og i forholdet til andre mennesker.

Meditation kan muligvis forsinke ældelse. Et studie fandt at mennesker der havde mediteret mere end fem år var biologisk set 12-15 år yngre end ikke mediterende.
International Journal of Neuroscience, 1992.  [From Health News & Review, 1993, Vol. 3 Issue 2]

Meditation nedsætter iltforbruget, hjerterytmen, respirationsrytmen, blodtrykket og øger intensiteten af alpha, theta og delta hjernebølger, der er modsætninger til de fysiologiske ændringer der indtræder i forbindelse med stress.
Herbert Benson, M.D. Harvard Medical School


Comments are closed.